www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

MNVH

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)


Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása. A cél: a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása. Nem kevésbé fontos cél továbbá a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete. Az MNVH tevékenysége nyomán az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismerheti a magyar fejlesztési eredményeket és a hazai vidékfejlesztő közösségek is tanulhatnak külföldi mintákból. 

Az MNVH szervezete

A Tanács: az MNVH legfőbb érdekegyeztető, javaslattevő testülete 2008. december 2-án tartotta alakuló ülését. Véleményt alkothat a nemzeti-, az európai és nemzetközi vidékpolitikáról, összetételéből adódóan nemzeti szinten közvetítheti a vidékpolitikában érintettek érdekeit. Felelőssége, hogy a vidéket érintő javító szándékú javaslatok megfogalmazódjanak, a vidék fejlődése érdekében hasznos párbeszéd és közös cselekvések, nemzetközi kapcsolatok formálódjanak meg.
Szavazati jogú szervezeti és egyéni tagja jelenleg 170 fő.
Egyéni tagjai: az MNVH elnöke, az MNVH főtitkára, a miniszter által felkért személyiségek (10 fő).
Szervezeti tagok: az FVM és öt minisztérium képviselője, az ÚMVP Monitoring Bizottságának a miniszter által felkért tagjai (32 fő), a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztető Tanács (FÖVÉT) tagjai (23 fő), a LEADER Helyi Akciócsoportok egy-egy képviselője (96 fő), valamint az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) képviseletében 1-1 fő.
Állandó meghívottak az ülésekre a HVI-k, de a tanács ülései nyilvánosak, és azon érdeklődők is részt vehetnek.

Az Elnökség (31fő) részt vesz az MNVH cselekvési tervének kialakításában, szakmai kérdésekben véleményt alkot, állásfoglalást ad. Véleményt nyilvánít a kormány, illetve a miniszterek megkeresésére, a vidékfejlesztést érintő stratégiai kérdésekről.

Az Elnök jeleníti meg az MNVH szakmai és civil szervezeteinek egységét. A megválasztott elnök dr. Glatz Ferenc akadémikus, aki miniszterelnöki megbízottként látja el feladatát. Az Elnök ellátja az MNVH képviseletét, vezeti és képviseli az Elnökséget és a Tanácsot. Párbeszédet folytat a vidékfejlesztésben érintett szervezetekkel. Javaslatot tehet a Kormánynak és az érintett minisztereknek a vidékfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Főtitkár Pásztohy András a miniszter által kinevezett miniszteri biztos, aki irányítja az MNVH cselekvési tervének végrehajtását, az MNVH működését és az Állandó Titkárságot. Közvetít a vidékfejlesztésben érintett személyek, szervezetek, valamint kormányzati szereplők között. Javaslatot tesz a regisztráltak és a résztvevők részére nyújtandó szolgáltatások körére.

Az Állandó Titkárság az MNVH operatív szerve, feladatkörében eljárva:

  • biztosítja a kormányzati szervek, a vidéki gazdasági és társadalmi szervezetek közötti erős direkt kapcsolatrendszer kialakítását, a területi és társadalmi kohézió erősítése érdekében biztosítja esélyegyenlőséget, az információkhoz való akadálymentes, minél szélesebb körű hozzáférést,
  • információt közvetít a Tanács, az Elnökség, az Elnöki Titkárság és az MNVH regisztráltjai között,
  • kapcsolatot tart az Európai Vidékfejlesztési Hálózat szereplőivel, nemzetközi társszervezetekkel és intézményekkel


A Helyi Vidékfejlesztési Irodák(HVI) jogszabály alapján az MNVH végpontjai, akik a regisztrációban és a szolgáltatások közvetítésében játszanak szerepet. Segítik a térségközi kapcsolatok kialakítását.

Hogyan lehet részt venni a hálózat munkájában?

A hálózat fokozatosan kiépülő szolgáltatásait és az információs adatbázis nyújtotta előnyöket regisztrálást követően lehet elérni. Nincs tagdíj, a regisztrálás nem jelent kötelezettségeket.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat munkájában az aktív részvétel regisztráció alapján történik, mely minden természetes és jogi személy részére térítésmentesen megtehető.

Regisztrálni a www.mnvh.eu honlapon lehet, vagy személyesen a területileg illetékes, minden kistérségben elérhető Helyi Vidékfejlesztési Irodában (HVI), amelyek az MNVH kistérségi információs és szolgáltatás közvetítő egységei.

A regisztráció előnyei

•    Az interaktív, online szolgáltatások kiépülésével a regisztráltak naprakész információkhoz jutnak nemzeti szakterületi és nemzetközi ügyekről, illetve szakértők véleményét is kikérhetik.
•    Az MNVH rendszeresen megjelenő hírleveleiből értesül az éves cselekvési terv eseményeiről, a várható rendezvények, továbbképzések és konferenciák témáiról, valamint azok fontosabb szakmai hozamairól.
•    A regisztrált személy vagy szervezet képviselője részt vehet továbbképzésen és nemzetközi tapasztalatcsere programokon.
•    Megismerheti mások hasonló szakterületen végzett jó gyakorlatát bel- és külföldről, vagy közreadhatja, bemutathatja a saját kifejlesztett gyakorlata eredményeit.
•    Vállalkozók, szervezetek, LEADER csoportok meghatározott témákban egymás közötti és térségközi kapcsolatokat kezdeményezhetnek, amelyhez szakértők segítségét kérhetik.
•    Résztvevője és építője lehet a LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi kapcsolatainak, közös projekteknek.

További információért és a regisztrációval kapcsolatban keresse fel a kistérségi Helyi Vidékfejlesztési Irodát!

Az MNVH Elnöki Titkárságának elérhetőségei:
Cím: 1014 Budapest Színház u 5-7.
Tel: (1) 375-6184
E-mail: mnvhelnokseg@enternet.hu
Web: www.parbeszedavidekert.hu

Az MNVH Főtitkárának elérhetőségei
Cím: FVM VKSZI 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11
Tel: 301-4500
Fax: 301-45
e-mail: mnvh@vkszi.hu
web: www.mnvh.eu

Az MNVH Állandó Titkárságának elérhetőségei:
Cím: FVM VKSZI 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11
Tel: 301-3511
Fax: 301-4563
e-mail: mnvh@vkszi.hu
web: www.mnvh.eu

Helyi Vidékfejlesztési Iroda
Cím: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.
Tel: 56/ 560-265
e-mail: kunszentmartoni@vkszi.huKézfogás a magyar vidék fejlődéséért
Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról


Joining Together for the Development of Rural Hungary
GUIDE TO THE HUNGARIAN NATIONAL RURAL NETWORK


A tájékoztató anyagok megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges, mely letölthető az alábbi linken.

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület