www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Figyelem! Változnak a beruházási támogatások feltételei!

Az új minisztériumi rendelet szerint megváltoznak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályai. A rendeletmódosítás elsődlegesen az uniós támogatási források lehető legteljesebb kihasználását szolgálja. A rendelet december 23-án lép hatályba.

A módosítás a beruházási jellegű támogatásokat érinti. A rendelet értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfeleinek már megítélt, de általuk igénybe nem vett támogatási összegeket fel kell tárni és hasznosítani.

Így a támogatási összeg nem veszik el Magyarország számára. A változások érintik az elbírálás alatt lévő (és a jövőben benyújtandó) támogatási kérelmekkel, és a már támogatási határozatokkal rendelkező beruházókat is.
Az elbírálás alatt lévő, és a jövőben benyújtandó támogatási kérelmeknél az ügyfél a továbbiakban, abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben

 •1. a rendeletmódosítást követően, a támogatási határozat kézhezvétele után eltelt 6 hónapot követően megnyíló első kifizetési kérelem benyújtási időszakban benyújtja kifizetési kérelmét és abban a beruházási kiadásaival elszámol.

 •2. a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül a támogatás legalább 50 százalékának igénybevételét lefedő kifizetési kérelme(ke)t nyújt be.

A már támogatási határozattal lezárt ügyeket is érintő változások:
Azoknak az ügyfeleknek, akik a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónap elteltével sem nyújtottak be még kifizetési kérelmet, az MVH nyilatkozattételre felszólító végzést postáz a következő napokban. Az érintetteknek a beruházás megvalósításáról vagy a támogatás lemondásáról szóló nyilatkozatot 15 napon belül vissza kell küldeniük a Hivatalnak.

A rendelet a 193. számú Magyar Közlönyben olvasható.

Forrás: www.mvh.gov.hu

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület