www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Országos szakmai versenyek

Országos tanulmányi versenyeket hirdet a Vidékfejlesztési Minisztérium az Agrárkamarával együtt azoknak a mezőgazdasági, élelmiszeripari, gépészeti szakközépiskolák nappali tagozatos tanulóinak, akik a jövő május-júniusi vizsgaidőszakban szakmai vizsgát tesznek. 

Szakmai tanulmányi versenyek 2010/2011. tanévben
Speciális szakképzésben résztvevő tanulóknak meghirdetett versenyek
A Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett SZKTV versenyek
A Vidékfejlesztési Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a szakterületen működő magyarországi, nappali rendszerű, speciális és készségfejlesztő speciális szakiskolák sajátos nevelési igényű tanulói közül azok számára hirdeti meg, akik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével rendelkeznek.
A jelentkezés feltétele, hogy a versenyző szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizsgaidőszakában váljon esedékessé.
Meghirdetett versenyek

Szakma-csoport Komplex tanulmányi versenyek, A verseny időpontja és helye
Szakma Kiváló Tanulója Versenyek (SZKTV)

  Mezőgazdasági szakmacsoport
1.   54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó

Ideje: 2011. február 9. 13 óra
Helye: a versenyző iskolája Ideje: 2011. április 18 – 20.
Helye: Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
Címe: 8698 Somogyvár, Kaposvári u. 4.

2.  31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás
Ideje: 2011. február 9. 13 óra
Helye: a versenyző iskolája Ideje: 2011. április 13 – 15.
Helye: Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakképző Iskola
József Attila Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye
Címe: 6723 Szeged, Gyík u. 3.

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A versenyekre nevezési díjat nem kell fizetni.
A versenyekre csak azt a tanulót nevezheti az intézmény, aki a meghirdetett szakképesítésben iskolai rendszerű, nappali tagozatos képzésben végzi tanulmányait.
 
A versenyek döntőjében résztvevő azon tanuló, aki a rész-szakképesítés vizsgarészéhez rendelt szakmai követelménymodul versenyrészen megszerezhető pontok 71%-át elérte, a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 5. § (5) bekezdése, valamint a 25. § (7) bekezdése szerint az adott versenyrésznek megfelelő szakmai követelménymodul letétele alól mentesül, és az adott vizsgarészből teljesítményét a szakmai vizsgán 100%-osnak kell tekinteni.
 
A versenyző eredményéről a Versenybizottság Igazolást ad ki, melynek figyelembevételével a tanuló iskolája mellett működő szakmai vizsgabizottság állapítja meg a vizsgázó tanuló eredményét és adja ki számára a szakmai bizonyítványt.
 
A speciális szakiskolák tanulói részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyekre (SZKTV) az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni.
 
A nevezések határideje: 2011. január 14.
 
A versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a honlapján teszi közzé (www.nive.hu).

forrás: www.vm.gov.hu

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület