www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Iskolagyümölcs program a 2010/11-es tanévben is!

A 2010/11-es tanévben folytatódik az iskolagyümölcs-program. Az előzetes jóváhagyással rendelkező szállítók teljes listája már elérhető az MVH weboldalán!

A 2010/2011-es tanévtől uniós szinten is újraindul az iskolagyümölcs-program, amelyhez a 27 EU-tagállam közül 24, köztük hazánk is csatlakozott. Brüsszel reményei szerint a rendszer segíthet a diákok egészségesebb étrendre nevelésében és abban, hogy minél kevesebb gyerek legyen túlsúlyos. Jelenleg 22 millióra becsülik a túlsúlyos iskolások számát az EU-ban, közülük több mint 5 millióan minősülnek elhízottnak, és ez a létszám várhatóan minden évben négyszázezerrel fog emelkedni. Az egészségesebb táplálkozás nagymértékben segíthet a probléma megoldásában.

Az iskolaprogram előnyös hatását növelni lehet, ha a gyümölcsosztást olyan tudatosító és oktatási intézkedések kísérik, amelyekből a gyermekek megtudhatják, miért fontos helyes táplálkozási szokásokat kialakítani. Az iskolagyümölcs-program célja, hogy helyes étkezési szokások kialakítására ösztönözze a fiatalokat, ők ugyanis a tanulmányok szerint többnyire később is kitartanak e szokások mellett.

A program célja:
Az általános iskolák 1-4. évfolyamos tanulóival megkedveltesse a gyümölcsök fogyasztását, ezáltal hosszú távon emelje a korosztály gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelemhez.

A program kedvezményezettjei:
A közoktatási törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése szerinti általános iskola 1-4. évfolyamán tanuló gyermekek.

A program időtartama:
Legalább két hónap az 1. és a 2. félévben egyaránt. Legfeljebb a 2010/2011. tanév teljes időtartam.

A program tartalma:
Hetente legfeljebb 4 db, de foglalkozási naponként legfeljebb 1 db I. osztályú, de legalább 60 mm átmérőjű étkezési alma tanulónként (térítésmentesen), valamint az egészséges étkezési szokásokat, ill. a gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek fejlesztése érdekében végrehajtott kísérő intézkedés.

Feladatok

* Megállapodás megkötése a beszállítóval.
* Az alma átvétele, átmeneti tárolása a tanulóknak való kiosztásig.
* Az alma kiosztása a tanulóknak.
* Legalább egy kísérő intézkedés végrehajtása (önállóan vagy a beszállítóval közösen).
* Adminisztráció (a programban résztvevő, valamint a kísérő intézkedésben résztvevő tanulók számáról és a kiosztott alma mennyiségéről).
* Kérésre a program értékelésében való közreműködés.

Beszállító:
Megállapodás megkötése; a programban való részvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) általi jóváhagyásával kapcsolatos feladatok; az alma kiszállítása és átadása a közoktatási intézménynek (legalább heti egyszeri szállítás); közreműködés legalább egy kísérı intézkedés végrehajtásában; kommunikáció (plakát), adminisztráció; támogatással kapcsolatos feladatok.

Lehetséges kísérő intézkedések:
a) Iskolagyümölcs-honlap
b) Tanulmányutak (tanulók részére)
c) Oktatási anyag és segédanyag készítése/készíttetése és annak alkalmazása (egészséges táplálkozás)
d) Oktatás (gyümölcs- és zöldségágazat, egészséges táplálkozás)
e) Verseny, pályázat, jutalmak (apró ajándékok)
f) Kóstoltatás (4 gyümölcs + 4 zöldség)

Az előzetes jóváhagyással rendelkező szállítók teljes listáját a Csatolmányokban tekinthetik meg. Az iskolagyümölcs-programban részt venni jogosult beszállítók listája már MVH holnapján is elérhető. Fontos, hogy kizárólag az e listában szereplő beszállítókkal kössenek megállapodást, mivel az MVH csak a listán szereplő beszállítókkal kötött megállapodást fogadja el. Egy közoktatási intézmény csak egy beszállítóval köthet megállapodást. Tagintézmény önállóan nem köthet megállapodást.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2010. (V. 28.) MVH közleménye
a 2010/2011. tanévi iskolagyümölcs-programban való részvétel előzetes
jóváhagyásával rendelkező szállítókról

Az iskolagyümölcs-program 2010/2011. tanévi végrehajtásáról szóló 58/2010. (V. 7.) FVM rendelet 3. § (5) bekezdése szerint „az MVH azoknak a kérelmezőknek a listáját, amelyeknek az
iskolagyümölcs-programban történő részvételét előzetesen jóváhagyta, legkésőbb 2010. május 28-áig a honlapján közzéteszi”.

E közlemény 2010. május 28-án lép hatályba, és 2010. június 21-én hatályát veszti.

Kapcsolódó jogszabályok és MVH közlemények

* a Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről
* a Bizottság 2009. április 7-i 288/2009/EK rendelete az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról
* az iskolagyümölcs-program 2010/2010. tanévi végrehajtásáról szóló 58/2010. (V. 7.) FVM rendelet
* az iskolagyümölcs-program 2010/2011. tanévi végrehajtásáról szóló 58/2010. (V. 7.)FVM rendelet szerinti nyomtatványokról szóló 69/2010. (V. 10.) MVH közlemény

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján
(www.mvh.gov.hu), a „Támogatások — EU Belpiaci intézkedések — Zöldség-gyümölcs” címen, illetőleg tájékoztatás kérhető a zoldseg-gyumolcs@mvh.gov.hu e-mail címen.

Margittai Miklós
elnök

Forrás: MVH, iskola-alma.hu
Kapcsolódó linkek:
Iskola-alma gyümölcsprogram
Kapcsolódó jogcímek: EU Belpiaci Intézkedések Zöldség-gyümölcs Iskolagyümölcs-program

CsatolmányMéret
Iskolagyümölcs 2010-2011szállítók.pdf39.47 KB

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület