www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Tájékoztató az energia értékesítési tevékenység támogatásának feltételeiről

Tekintettel az egyes EMVA beruházási jogcímeken támogatott elektromos áramtermelő projektek elszámolásánál tapasztalt hiányosságokra, az alábbiakra hívjuk fel a tárgykörben érintett, elszámolás előtt álló ügyfeleink figyelmét.

Villamos energia termelésére és értékesítésére irányuló tevékenység létrehozására megvalósuló fejlesztéseknél az alábbiaknak is teljesülniük kell:

- Minden áramtermelő projekt esetében az illetékes áramszolgáltató által kibocsátott telepítési engedélynek rendelkezésre kell állnia (kivéve a sziget üzemű berendezés kizárólagos alkalmazása, lásd lentebb). Amennyiben a termelt villamos energiával kizárólag a saját fogyasztás a cél - közcélú hálózatba visszatáplálás nem történik - az engedélyezési eljárást ugyanúgy le kell folytatni!

- Azoknál a projekteknél, amelyek kizárólag saját célra vagy kapcsolt vállalkozásuk energia ellátására állítanak elő villamos energiát, és nem csatlakoznak a közcélú hálózathoz, további dokumentációra nincs szükség, az illetékes áramszolgáltató által kibocsátott telepítési engedély birtokában az ügyfél működtetheti az elektromos energiát termelő berendezést és a megtermelt elektromos áramot saját maga vagy kapcsolt vállalkozása felhasználhatja.

- Azon ügyfelek, akik a közcélú hálózatba termelnek áramot, azaz az áramszolgáltató rendszeréhez (EDF-DÉMÁSZ, E-ON, ÉMÁSZ stb.) csatlakoznak, szükséges az ügyfél és az áramszolgáltató között létrejött Hálózati Csatlakozási Szerződés megléte is. A HMKE (háztartási méretű kiserőmű) berendezést TILOS üzembe helyezni addig, amíg a kétirányú (ad-vesz) mérőt nem szerelte fel a szolgáltató! Ellenkező esetben a felhasználó szerződésszegést követ el. A szakszerűtlen HMKE szerelés és/vagy az engedély nélküli üzembe helyezés miatti kártérítési és egyéb felelősség az igénybejelentőt terheli.

A támogatott beruházás elszámolása során a fentiekben meghatározott dokumentumok (telepítési engedély, Hálózati Csatlakozási Szerződés) csatolása szükséges a kifizetési kérelem mellékleteként.
Amennyiben az ügyfél elektromos energia termelése nem közvetlen vezetéken kiépített saját célú magánhálózatba vagy közcélú hálózatba történik, hanem kizárólag sziget üzemű berendezést alkalmaz (pl. akkumulátorra tölti), az esetben létesítési engedély és további dokumentum benyújtására nincs szükség.

Tájékoztatásunk nem teljes körű, elolvasása nem helyettesíti a vonatkozó hatályos jogszabályok ismeretét. Felhívjuk a figyelmet, hogy energetikai ügyekben a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal jogosult állásfoglalást és tájékoztatást adni.

A vonatkozó jogszabályi előírásokról bővebben a csatolt dokumentumban olvashat.

 

Forrás és további információ: https://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/tajekoztato_az_energia_ertekes_20150810_1056019

 

CsatolmányMéret
Energia ért. jogszab..doc29 KB

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület