www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

LEADER változás bejelentéssel kapcsolatos fontos információk!

Tisztelt Kedvezményzettek!

 

Amennyiben élni kívánnak LEADER projekt esetén változás bejelentéssel, úgy az alábbiakat kérjük áttekinteni és a leírtaknak megfelelően eljárni!

 

A változás bejelentés szükségességét alátámasztó bekérendő dokumentumok köre a teljesség igénye nélkül:

Műszaki tartalom módosítás esetén:
 
Építési beruházás esetén: műszaki leírás, és tervdokumentáció; a 31/2018. (V.30.) Kincstár Közlemény mellékleteit képező Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével és Módosított tételek indoklása dokumentumok a kapcsolódó kitöltési útmutató szerint kitöltve (mellékletben csatolásra kerültek); árajánlat alapján elszámolni kívánt tételek esetén a helyi felhívás vonatkozó melléklete szerinti tartalmi- és formai szempontoknak megfelelő árajánlat(ok), illetve egyedi gyártás esetén az arról szóló forgalmazói nyilatkozat
Gépek, eszközök módosítása esetén: esetén a helyi felhívás vonatkozó melléklete szerinti tartalmi, és formai szempontoknak megfelelő árajánlat(ok), illetve egyedi gyártás esetén az arról szóló forgalmazói nyilatkozat.
 
Költség átcsoportosítás esetén:
 
Az átcsoportosítás szükségességét, illetve lehetőségét elsősorban kötelezettségvállalással, szerződésekkel (amennyiben rendelkezésre áll, akkor számlával, számlarészletezővel) szükséges alátámasztani. Amennyiben a szerződések még nem állnak rendelkezésre, a költségátcsoportosítás alátámasztását legalább árajánlat(ok)kal kell igazolni.
A változás bejelentésben foglaltaknak összhangban kell lennie az alátámasztó dokumentumokkal (ideértve a közbeszerzési dokumentációt is), és mind a megtakarítást, mind a költség növekményt a támogatói okiratban jóváhagyott kiadási tételek szintjén kell kimutatni.
 
 
Fontos költségátcsoportosítás esetén!!!
 
Engedélyezhető:
 
- a kedvezményezett bejelenti, hogy egy a támogatói okiratban jóváhagyott tevékenység esetében – alátámasztó dokumentumokkal megfelelően igazoltan – megtakarítást ért el, melyet a támogatói okiratában eredetileg is szereplő, jóváhagyott más tevékenység esetén felmerült többlet költség finanszírozására kíván felhasználni;
 
Nem engedélyezhető:
 
- a kedvezményezett műszaki tartalom módosítást jelent be, mely a vonatkozó helyi felhívás alapján nem lenne támogatható;
 
- a kedvezményezett a támogatói okiratban eredetileg jóváhagyott tevékenységtől eltérő funkciójú tevékenységre történő módosítást jelent be;
 
- a kedvezményezett egyes tevékenységek elhagyása miatt „felszabaduló” támogatási összeg átcsoportosítását kéri a támogatói okiratban jóváhagyott egyéb tevékenységre (nem engedélyezhető, mert a tétel elhagyás nem tekinthető megtakarításnak);
 
- a kedvezményezett egyes tevékenységeket olcsóbban valósított meg, melyből adódó megtakarítását egy a támogatói okiratban eredetileg nem szereplő tevékenység megvalósítására kívánja átcsoportosítani (nem engedélyezhető, mert költség átcsoportosítás kizárólag a támogatói okiratban eredetileg is jóváhagyott tevékenységek között értelmezhető, azaz új tevékenység behozatalára nincs lehetőség)
 
- a változás bejelentésben szereplő módosítással a támogatási kérelem nem érné el a vonatkozó helyi felhívásban a támogatási kérelem minőségére meghatározott szakmai minimum pontszámot;
 
Tiszazugi LEADER Egyesület
CsatolmányMéret
2. számú melléklet szerkeszthető.docx33.7 KB
3. számú melléklet szerkeszthető_20181206.docx69.01 KB

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület