www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

Kertészet korszerűsítése

A várhatóan utoljára megjelenő pályázati kiírás egy maximálisan 3 éves megvalósítási időt ír elő, ami azt jelenti, hogy akár a 2013-ra tervezett beruházásokat is érdemes belerakni ebbe a pályázatba és elnyerni rá 40-60 % vissza nem térítendő támogatást.
 
Támogatott célterületek:            
 
 
1. célterület
: a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása
(pl. építés, épületgépészet-kialakítása, felújítása és korszerűsítése, telepi út, térburkolat, kerítés építése, felújítása)
 
2. célterület: a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló létesítmények építése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása
(pl. építés, épületgépészet-kialakítása, felújítása és korszerűsítése, telepi út, térburkolat, kerítés építése, felújítása)
 
3. célterület: az a)-b) pontokban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátását és az energiaellátás fenntarthatóságát biztosító beruházások megvalósítása
- gépkatalógusban az 5141., a 6213., a 6221., a 6224. gépváltozatokhoz tartozó gépek, berendezések beszerzése,
- termálkútfúrás (minimálisan 30 méter fúrási mélység esetén) és a meglévő termálkút fennmaradását - beleértve a termálvíz visszasajtolását, illetve szénhidrogén-meddő kút termálkúttá történő átalakítását - biztosító beruházások;
- a hőenergia előállításhoz kapcsolódó tüzelő-, biogáz-, termálkút-, valamint napenergia-hasznosító berendezéssel funkcionális egységet képező tartozékok, szerelvények beszerzése;
- a hőtermelő berendezés elhelyezéséhez, működéséhez kapcsolódó, az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható építési beruházás.

Támogatás mértéke:
 
Az igénybe vehető támogatás legmagasabb összege célterületenként 735.000 EUR-nak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke 40-60% vissza nem térítendő támogatás.
A benyújtás határideje: 2010. január 15.

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület