www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

LEADER NKE és TKE végrehajtással kapcsolatos tájékoztatás ügyfelek részére

Tisztelt ügyfelek!

 

Mivel több esetben is felmerült a LEADER NKE és TKE kapcsán az ügyfelek  végrehajtással kapcsolatos tájékozatlansága, az alábbiakra hívjuk fel az érintettek figyelmét:

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt (Kbt.) a LEADER együttműködések kapcsán is alkalmazni kell, amennyiben a beszerzés értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt.

 

Az erre vonatkozó előírás Kbt.  6. § (1) bekezdés g) pontjában található:

 

 „6. § (1) g) a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában az a)–f) pontok hatálya alá nem tartozó szervezet – az uniós értékhatárt el nem érő beszerzés esetén az egyéni vállalkozó kivételével – , amelynek szolgáltatásmegrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az a)–d) pontok hatálya alá tartozó egy vagy több szervezet az uniós értékhatárt elérő értékű beszerzés esetében többségi részben, a nemzeti értékhatárt elérő, de az uniós értékhatárt el nem érő értékű beszerzés esetében hetvenöt százalékot meghaladó részben közvetlenül támogatja;”

 

A közbeszerzési értékhatárok a Közbeszerzési Hatóság honlapján a http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/tajekoztato/portal_335825/ link alatt érhetők el.

 

Üzemeltetési kötelezettség szabályaira vonatkozóan:

 

MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer szabályainak változása

Tisztelt pályázók!

 

Az MVH az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentése, valamint az eljárás egyszerűsítése és gyorsítása érdekében a jelenleg alkalmazott kérelemre történő jelszó kiadás mellett bevezeti a hivatalból történő jelszó megállapításának és kiadásának lehetőségét.

Továbbá szükségessé vált az „Állandó meghatalmazás visszavonása /felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem” elnevezésű, G1051 jelű nyomtatvány módosítása.

 

A vonatkozó 52/2014. (IV. 04.) MVH Közlemény elérhetősége:

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk522014

 

Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete

Figyelem! Már csak 10 nap áll rendelkezésre az E-monitoring adatszolgáltatásra!

Március 19-ig teljesíthetik a monitoring adatszolgáltatást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatásban részesült ügyfelek – hívja fel a figyelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.

 

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni az alábbi módokon:

 

- Amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfél-azonosító szám beírásával töltheti ki a nevére szóló adatlapot.

 

- Az adatszolgáltatás teljesíthető meghatalmazott vagy technikai közreműködő útján is, kitöltéséhez a korábban használt jelszó továbbra is érvényes. Abban az esetben, ha nem rendelkezik jelszóval, vagy elveszítette, elfelejtette jelszavát, a „G1040" nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat.

 

Sikeres UMVP által támogatott projekt nyilvános bemutató rendezvénye

Tiszainoka község az UMVP III. tengely, IV. körben nyert pályázatot „Ravatalozó felújítás, kerítés felújítás és kegyeleti park kialakítás”címmel. A felújított ravatalozó ünnepélyes átadása 2014. 01. 23.-án volt, amelyen nemcsak a projektben közreműködők, hanem a helyi lakosság is részt vett.

 

Sikeres UMVP által támogatott projekt nyilvános bemutató rendezvénye

Sikeres UMVP által támogatott projekt nyilvános bemutató rendezvénye

A LANDHOLDER Beszerző, Értékesítő, Raktározó és Szolgáltató Gazdaszövetkezet 2013-as LEADER kiírásban zöldterület kezelésre nyert pályázatot.  A pályázatban kiírtaknak megfelelően a munkagéppel bemutatóval egybekötött nyílt nap került meg tartásra 2014. január 23.-án. A rendezvényen 40 fő tanuló, pályaválasztás előtt álló, és érdeklődő vett részt. A nyílt nap programpontjai:
•    pályázaton beszerzett eszköz munka közben való megtekintése,
•    zöldterület-kezelés ismertetése a helyi piaci igények tükrében

LEADER TK3 Gazdaság és Szolgáltatás fejlesztésre irányuló támogatott pályázatok listája

LEADER TK3 jogcímben támogatásra került Gazdaság és- Szolgáltatásfejlesztésre irányuló pályázatok az alábbi excel tábláztaban kerültek összesítésre, mely csatolmányként letölthető.

A Tiszazugi LEADER HACS fejlesztési területén Szolgáltatásfejlesztésre mindösszesen: 155.538.405 Ft összegben, míg Gazdaságfejlesztésre 193.495.230 Ft összegben kerültek lekötésre az alábbi táblázatban szereplő pályázók részére.

 

Sikeres megvalósítást kívánt a:

Tiszazugi LEADER HACS Munkaszervezete

Világfórum és kiállítás a családi gazdaságokról

A világ családi gazdálkodásainak felvirágoztatása érdekében találkoznak a magyar fővárosban március 5-én és 6-án az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) tagországainak miniszterei, tudósok és civil szervezetek.
Világfórum és kiállítás a családi gazdaságokról

Világfórum és Kiállítás a Családi Gazdálkodásról címmel rendeznek nemzetközi fórumot a Budapest Kongresszusi Központban március 5. és 6. között, amelyen a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI), valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) közös standon jelenik meg.

A házigazda Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a budapesti "Világfórum és Kiállítás a Családi Gazdálkodásról" című rendezvény egyszerre magas szintű nemzetközi találkozó, tudományos vita és nyilvános kiállítás, amely a világ sokszínű, családi alapokon működő mezőgazdaságát kívánja bemutatni az érdeklődőknek. Így Magyarország ad otthont az év egyik legfontosabb nemzetközi mezőgazdasági találkozójának, amely az ENSZ Családi Gazdálkodások Nemzetközi Évének kiemelkedő eseménye lesz.

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület