www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

EMVA-val kapcsolatos változások

Nyomtatóbarát változatLetöltés PDF formátumban
2014. szeptember 16. napján hatályba lépett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet (a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet).

Az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet az alábbi rendeletekkel meghirdetett beruházási jogcímek tekintetében módosította a művelet megvalósítására és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidőket:

- 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás létesítményeinek fejlesztése jogcím) alapján a 2010. január 1. napján vagy azt követően jogerőre emelkedett támogatási döntések esetében;
- 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet (kertészet korszerűsítése jogcím) alapján a 2012. január 1.-31. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetén;
- 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet (mezőgazdasági utak fejlesztése jogcím) alapján a 2012. január 1.-31. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;
- 47/2012. (V. 11.) VM rendelet (mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím) szerint a 2012. június 1.-30. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetén;
- 49/2012. (V.22.) VM rendelet (mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím) alapján a 2012. június 22.-július 23. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetén;
- 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet (turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím) alapján a 2012. július 1.‑31. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében;
- 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet (állattartó telepek korszerűsítése - ÁTK IV. jogcím) alapján a 2012. augusztus 1.‑31. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;
- 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet (LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtása jogcím) alapján a 2012. október 30.‑2013. november 29. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakokban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében;
- 102/2012. (X. 1.) VM rendelet (falumegújítás és -fejlesztés jogcím) alapján a 2012. október 15.-november 30. és 2013. június 10.‑július 10. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;
- 103/2012. (X. 1.) VM rendelet (vidéki örökség megőrzése jogcím) alapján a 2012. október 15.-november 30. és 2013. június 10.‑július 10. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;
- 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet (nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás jogcím) alapján a 2013. február 15.‑július 2. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;
- 11/2013. (III. 5.) VM rendelet (LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtása jogcím) alapján a 2013. április 2.‑november 29. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében;
- 35/2013. (V. 22.) VM rendelet (Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása jogcím) alapján a 2013. június 17.‑szeptember 30. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;
- 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet (kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcím) alapján a 2013. augusztus 15.‑október 18. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;
- 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése jogcím) alapján a 2013. november 25.‑december 13. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;
- 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet (turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím) alapján a 2013. november 25.‑2014. január 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés esetében;
- 116/2013. (XII.12.) VM rendelet (technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzése jogcím) alapján a 2013. december 16.‑2014. január 31. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés vonatkozásában;
- 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet (gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó támogatások) alapján a 2015. évi Egységes Kérelem keretében lehet benyújtani az utolsó kifizetési kérelmet.

Figyelem! Tekintettel arra, hogy a módosítások nem minden jogcímet és nem minden támogatási kérelem benyújtási időszakot érintenek, valamint a szabályozás az egyes jogcímek esetében egymástól eltérő lehet és a megvalósítási határidőn túl egyéb rendelkezést is érinthetnek, továbbá a jogszabályban foglalt határidők jogvesztőek, mindig alaposan tanulmányozzák át a vonatkozó rendeletek hatályos szövegét, és a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakra vonatkozó MVH közleményeket.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy amennyiben a támogatott beruházás megvalósítása a megadott határidőig nem lehetséges, úgy az ügyfél teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt lemondó nyilatkozatának benyújtásával a támogatásról lemondhat. Megkezdett és az előírt mértéket el nem érő, részben elszámolt beruházás esetén a már folyósított összeget a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 57. § (6) bekezdése alapján a 69. § (5) bekezdése szerint a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelten vissza kell fizetni.

Felhívjuk a figyelmüket továbbá a következőkre:

Az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet módosította az alábbi rendeleteknek a köztes kifizetési kérelem benyújtási határidőre vonatkozó rendelkezéseit is:

- 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
- 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
- 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
- 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet módosította továbbá az alábbi rendeleteket:

- 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
- 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
- 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
- 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
- 30/2012. (III. 24.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről
- 43/2012. (V. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
- 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
- 116/2013. (XII.12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
- 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
- 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről

További tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

Forrás: www.mvh.gov.hu

 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/emvaval_kapcsolatos_valtozasok_20140929_1047366

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan kérdések merülnek fel, a Tiszazugi LEADER Egyesület készséggel áll rendelkezésükre.

 

Elérhetőségeink:

Cím: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.

Tel:  06-56/560-294

        06-56/560-295

Fax:  06-56/560-294

Email: tiszazug.leader@gmail.com

 

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület