www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

leader blogja

Több mint száz nyertes a hungarikum pályázaton

Döntés született a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokról.
Több mint száz nyertes a hungarikum pályázaton

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter meghozta döntését a 2013. évi, nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázati felhívás nyertes pályázatairól. A meghirdetett HUNG-2013 pályázat keretén belül összesen 135 pályázó nyert vissza nem térítendő állami támogatást összesen 241 millió 373 ezer Ft összegben.
Több mint száz nyertes a hungarikum pályázaton
A 2013. október 1-én kiírt támogatási pályázat keretében meghirdetett 3 célterületre postai úton 427 pályázat érkezett be, melynek támogatási igénye összesen 1 milliárd 225 millió Ft volt.

A beérkezett pályázatokat formai és jogosultsági szempontból a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) vizsgálta meg. A befogadott pályázatok tartalmi értékelését a Miniszter által felkért és kinevezett szakértőkből álló Bíráló Bizottságok végezték, amelyek pályázati rangsort állítottak fel és támogatási javaslatot tettek a Hungarikum Bizottság részére.

Rendezésiterv-módosítás az ipari beruházás érdekében

Martfű Város Rendezési Tervének módosításáról döntött a képviselő-testület a 2013. december 5-i ülésén, figyelembe véve az ipari, gazdasági építési övezet meglévő legmagasabb építménymagasságát és a jövőbeni fejlesztési elképzeléseket. A településrendezési terv módosításának véleményezésére 2014. január 25-ig van lehetőség.

A Bunge Zrt. jelentős fejlesztésbe kezd martfűi telephelyén. Az érvényben lévő helyi építési szabályzat által az érintett ipari, gazdasági építési övezetben meghatározott16 méterlegnagyobb építménymagasság a fejlesztési elképzelés szerint nem volt tartható. A növényolajgyár területén jelenleg is megközelítőleg70 métermagasságú építmények vannak. A hatályos ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint az ingatlanon magassági korlátozás nincs.

A rendezési terv módosításával járó költségeket a Bunge Zrt. vállalja.

A képviselő-testület, a Bunge Zrt. beruházása elősegítése érdekében - figyelembe véve a jelenleg is meglévő építmények magasságát, valamint a jövőbeni fejlesztési elképzeléseket - az érintett építési övezetre vonatkozóan a legnagyobb építmény magasság 70 m-ben való megállapításáról döntött.

A rendezési terv módosítása gyorsított eljárásban történik. - Számunkra nagy öröm a tervezett beruházás, mindennel segíteni kell a céget az új üzemcsarnok felépítésében - erősítette meg dr. Kiss Edit a képviselő-testületi ülésen.

FIGYELEM! Közeleg a turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedés benyújtási időszakának vége

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,
a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a  LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló  104/2013 (XI. 14.) VM rendelet  vonatkozásában a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időszak hamarosan bezárul.
FIGYELEM! Közeleg a turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedés benyújtási időszakának vége
A 104/2013. (XI.14.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése alapján támogatási kérelem benyújtására legkésőbb 2014. január 15. napján van lehetőség.
A támogatási feltételekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a 104/2013. (XI. 14.) VM rendeletben, a 185/2013. (XI. 20.) MVH közleményben és a 204/2013. (XII.23.) MVH közleményben olvasható.
A támogatási kérelem benyújtáshoz szükséges rendelkezéseket tartalmazó MVH közlemény a Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) érhető el.
 

Forrás: http://www.mvh.gov.hu/

 

EMVA LEADER TK 3 - Fejlesztés az UNITRADE KFT-nél

EMVA TK 3 - Fejlesztés az UNITRADE KFT-nél.

A fejlesztésről összeállított bemutatkozó anyag és fejlesztés bemutatásához megtartott nyílt nap dokumentációja a mellékletből letölthető.

 

Tiszazugi LEADER Egyesület

Munkaszervezete

Megjelent A falu 2013-as téli száma

A falu utolsó 2013-as száma hátrányos helyzetű falvakkal, egykori tanyaközségekkel, migrációs problémákkal, és a klasszikus tájföldrajzi gondolat modern területfejlesztési politikába való adaptálásával is foglalkozik.
Megjelent A falu 2013-as téli száma
Megjelent A falu 2013-as téli száma
Egészen Teleki Pálig nyúlik vissza Kis Zoltán, Romvári Róbert és Tóth Albert cikke, amelyben az egyik első modern geográfiai tájmeghatározás, majd a Tisza-völgy utolsó néhány száz éves fejlődéstörténetének rövid felvázolása után a szerzők leszögezik: hatékony területfejlesztés nem valósulhat meg a táji egység fogalmának megértése nélkül.

Boros Lajos és munkatársai arra a kérdésre keresik a választ, hogy hazánkban, illetve tágabb térségünkben milyen válaszok születtek a ki- és elvándorlások okozta gazdasági-társadalmi különbségekre.

Az előző számban Remenyik Bulcsú és Tóth Géza a hazai tóturizmus néhány fontos aspektusára hívta föl a figyelmet; a szerzők most ugyanezt a folyómenti turizmussal teszik meg.

Tiszazugi LEADER 2013/12.számú Hírlevele

A Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete mellékelten közzéteszi a a 2013/12.számú hírlevelét ,melynek témája a Térségek közötti együttműködések.

A hírlevél mellékletből letölthető.

EMVA LEADER TK 3 - Fejlesztés az UNITURN KFT-nél.

EMVA LEADER TK 3 - Fejlesztés az UNITURN KFT-nél.

A fejlesztésről összeállított bemutatkozó anyag és fejlesztés bemutatásához megtartott nyílt nap dokumentációja a mellékletből letölthető.

 

Tiszazugi LEADER Egyesület

Munkaszervezete

Ünnepi nyitvatartás

2013.12.24. és 2014.01.01. között a Tiszazugi LEADER Egyesület munkaszervezete telefonos ügyfélszolgálatot működtet (8 órától 16 óráig), az alábbi elérhetőségeken:

 

Kecskés Marietta (Munkaszervezet vezető): 0630/6272-157

Bíró Csaba (Ügyintéző): 0630/2574-302

 

Minden Partnerünknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

 

Tiszazugi LEADER Egyesület

Munkaszervezete

185/2013. (XI.20.) számú MVH turisztika közlemény módosítása

Tisztelt Pályázók!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 192/2013. (XII. 16.) számú MVH Közlemény ,  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 185/2013. (XI.20.) számú MVH közlemény módosításáról.

 

A közlemény elérhető az alábbi címen:

 

https://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1922013

 

Tiszazugi LEADER Egyesület

Munkaszervezete

Megjelent a Magyar Vidéki Mozaik idei 4. száma!

A jó gyakorlatok bemutatása mellett külön figyelmet szentel az elmúlt év(ek) értékelésére a Mozaik decemberi száma, hiszen év végén az EU 2007-13-as költségvetési ciklusa és az MNVH kétéves Cselekvési Terve is lezárul.
Megjelent a Magyar Vidéki Mozaik idei 4. száma!
Megjelent a Magyar Vidéki Mozaik idei 4. száma!
Az elmúlt költségvetési ciklusban Magyarország mintegy 1400 milliárd forint értékű uniós támogatásból, önrészekkel együtt csaknem 3000 milliárd forintból alakíthatta és alakította át a korábbi évekhez képest a magyar vidék arculatát. Az eredményeket és a források felhasználásának szakmai értékelését V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár fogalmazta meg, aki cikkében részletesen kifejtette a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) célkitűzéseit és idei legfontosabb eredményeit.

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület